tallar més que un ganivet acabat d’esmolar

Tallar molt.

NOTA: En alguns parlars valencians, la paraula ganivet es pronuncia ‘gavinyet’ per metàtesi i palatalització de la n.