tallar més que un cadell

Tallar molt.

NOTA 1: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Lluís Fullana Mira en el Refraner valencià.

NOTA 2: La paraula cadell fa referència a l’insecte de l’espècie Gryllotalpa gryllotalpa, que viu en el subsol i s’alimenta d’arrels de plantes que talla amb facilitat.