suar com una mula / suar com a mules

Suar molt, en abundància.

Joan Fuster, en una carta de data 19 de juny de 1959 adreçada a Joaquim Molas escriu:

M’he posat a la feina, he suat com una mula (com una mula que suï, és clar), i no estic gens satisfet del resultat a què he arribat.

Aquesta carta podem llegir-la en Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries: III Jornada Joan Fuster, Sueca, 10 de novembre de 2005.