suar com un cavador / suar com a cavadors

Suar molt, en abundància.

NOTA 1: Els modismes comparatius suar com un cavador / suar com a cavadors els arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada cavador del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 434) i fa el comentari següent:

El cavador és pres com a referència perquè realitza una feina pesada, que requereix un gran esforç físic, i, per tant, el fa cansar-se i suar molt.

NOTA 2: El modisme comparatiu suar com un cavador l’arreplega Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer.