soterrat com un gos / soterrats com a gossos

Referit a una persona: soterrada en qualsevol lloc, de qualsevol manera, sese cap ceremèonia.

En El retorn de Voltaire, de Martí Domínguez Romero, podem llegir:

Quina colla de miserables! Recordeu la nostra amiga Adrienne Lecouvreur! Ah, amic meu, la recordeu? Soterrada en un terreny vora el Sena, tenint com a assistents la gent de la ronda! Soterrada com un gos, a la vorera del camí!