sorgir com a bolets

Sprgir determinades coses en gran quantitat.

En la novel·la Els cavallers del drac, de Manel Álamo, trobem:

No era un temple massa gran, però d’una bellesa extraordinària. A banda de tot el conjunt d’arcs de mig punt i les diverses capelletes que sorgien com a bolets del cos principal, destacava una torre afilada com un coet espacial, que semblava que en qualsevol moment podia enlairar-se cap a la lluna.