sord com una perola / sords com a peroles

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.

Josep Lozano, en la novel·la Ribera, escriu:

–D’ací del poble… d’ací del poble, a vore, a vore un instant… Elvira, la seua germana, viu a Albacete…; la meua dona, que no sé si voldrà…; la tia Dolores la Ventura, que com que ja és un tros de vella, repapieja i està sorda com una perola

Josep Pla va escriure en El quadern gris el 21 de juliol de 1918:

La senyora Carolina és sorda com una perola, però la seva incomunicació l’ha portada a practicar l’art de saber notícies. La senyora Carolina és una de les persones més xafarderes de la població. Ho sap tot. No se li escapa res.