sord com una pedra / sords com a pedres

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.

En Exemplar d’arxiu, únicament persones autoritzades, de Manuel de Pedrolo, llegim:

Durant tot aquest temps m’ha estat impossible, i m’ho és encara, de comunicar-me satisfactòriament amb la vella Mandonga, sorda com una pedra, analfabeta i, de tant en tant mig paralitzada per atacs de reumatisme lumbar […]