sord com un timbal / sords com a timbals

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.