sonar com una matraca / sonar com a matraques

Referit a un instrument musical, a una màquina o a qualsevol cosa que faça soroll: produir un so monòton i desagradable.