son com una casa

S’usa per a expresar la idea que algú té molta son.

En la rondalla El xiquet que va nàixer de peus, d’Enric Valor, trobem:

–Ah! –va prosseguir el dimoni olorant pels dos nassos–. Ací ha entrat algú! Jo vull cremar l’home que hi ha entrat!
–Quin home? Tu somies. Tu el que tens és una son com una casa –digué la vella–. Vine, gita el cap en la meua falda i t’esplugaré.