somicar com un xiquet (o com un xiquet de bolquers) / somicar com a xiquets (o com a xiquets de bolquers)

Plorar emetent gemecs poc sorollosos, com solen fer els xiquets, Ploriquejar.

En la novel·la Heretaràs la terra, de Toni Cucarella, podem llegir:

[…] i a l’instant les llàgrimes li brollaven i s’abraçava a Cento Morell emocionat a més no poder i li deia, somicant com un xiquet, compatriota, compatriota… És que joc sóc del Cabanyal, collons, li va aclarir, i encara s’abraçaren més fort, […]

En la novel·la La trampa del desig, d’Urbà Lozano Rovira, trobem:

[…] per més que l’amant d’ocasió somicara com un xiquet consentit […]