sol (o a soles) com una galotxa / sols (o a soles) com a galotxes

Completament sol.

S’usa, fonamentalment, amb el verb anar: ‘anar a soles com una galotxa’.

Aquesta comparança és d’ús habitual a Xàtiva i diverses poblacions de la Costera.

NOTA 1: En aquest modisme comparatiu, la paraula galotxa significa ‘dona desficaciada que vist d’una manera descurada i diu destrellataments’. Per eixos motius, la gent li fuig i sempre va a soles. Aquesta accepció de la paraula galotxa no l’arreplega el DNV de l’AVL.

NOTA 2: Done les gràcies a Emili Navalon Ramon per la seua ajuda.