sol com un ermità / sols com a ermitans

Completament sol.

En la narració curta La idea de l’emigrant, d’Enric Valor, podem llegir:

Vicent es va quedar sol com un ermità. La casa era un sepulcre; li queia al damunt; la feina de la terra, massa per a ell.