sol com un bolet / sols com a bolets

Completament sol.

En la novel·la Entre el cel i la terra, de Beatriu Civera, podem llegir:

Per això no havia volgut casar-se, i vivia sol com un bolet.