silenciós com un llibre

Molt silenciós.

En la novel·la Nit de foc, de Vicent Marqués, llegim:

Era estrany, pensí mentre pujava en un ascensor espaiós i immaculat, aerodinàmic, silenciós com un llibre.