seriós com qui va de soterrar (o d’enterro)

Molt seriós.