ser menys que un zero a l’esquerra

S’usa per a expressar que algú no té cap poder de decisió ni gens d’influència, que té un paper totalment irrellevant, que no compta per a res, que no és ningú.

En la novel·la Centaures, de Mercè Foradada, podem llegir:

Un zero a l’esquerra… menys que un zero a l’esquerra, havia estat ella per a la seva filla! La quinta essència de la inutilitat… com sempre i fins al final.

En El Regne –traducció en català feta per Jordi Martín Lloret de la novel·la Le Royaume, d’Emmanuel Carrère–  trobem:

Fa deu minuts que us escolto, dos grans rabins que afirmen que són zeros a l’esquerra, però si vosaltres sou zeros a l’esquerra, jo què sóc? Menys que un zero a l’esquerra!