ser com un cap sense ulls

Ser un capbuit, una persona de poc enteniment.

Aquest modisme comparatiu el conec del parlar Alcoi.