ser com posar oli en un cresol (o com posar oli en el cresol)

Aquest modisme comparatiu s’usa per a dir que s’ha aplicat un remei molt ràpid i eficaç el qual ha solucionat immediatament el problema que volíem resoldre. També es diu, simplement, ser oli en un cresol.

Exemple:

Tenia un mal de queixal desesperat, però es va pendre l’antibiòtic i va ser com posar oli en un cresol; al cap de poc temps ja li havia passat per complet.

En la rondalla Joan-Antoni i els torpalls, d’Enric Valor, trobem:

Se’n tornaren i afegiren farina a la pasta. I allò fou com posar oli en un cresol.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada gresol, diu:

Posar oli en un cresol: aplicar un remei molt ràpid i eficaç. Així que es resolgué a dir amèn a tot, com si hagueren posat oli en lo cresol, Rond. de R. Val., 91.