ser com l’ase de Móra: de les que veu, s’enamora

S’usa per a expressar la idea que a determinades persones els agrada el que fan, el que tenen, el lloc a on viuen, com viuen, les persones que coneixen, les persones amb què conviuen, etc. Estan contentes i satisfetes amb la seua família, amb la seua faena, amb sa casa, amb la seua vida i no volen cap mena de canvi. No els agraden gens els canvis, no volen novetats.

NOTA: També hi ha la variant ser com l’ase de Mora, que de tot quant veu s’enamora.