ser com la Mare de Déu i el Nostre Senyor

S’usa per a expressar la idea que dues persones que estan sempre juntes i es porten molt bé, tenen idees radicalment diferents respecte a diverses qüestions sobre les quals pràcticament mai es posen d’acord.

Sovint, quan ens referim a aquesta mena de parelles, acostumem a completar el modisme dient són com la Mare de Déu i el Nostre Senyor, que sempre van junts i només es troben un dia a l’any.