ser com la barca de Noé

1) S’usa per a expressar la idea que una cosa és forta, dura, resistent, que ho suporta tot.

2) S’usa per a expressar la idea que en un lloc determinat cap de tot, que s’admet qualsevol cosa.

3) S’usa per a expressar la idea que en un lloc determinat hi ha gent de tota classe.