ser com el porquet de sant Antoni

Referit a un ésser humà o a un animal: arreplegar tot el que es troba per davant.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.