ser com el gos i el rabo

S’usa per a expressar la idea que dues persones estan sempre juntes, van sempre juntes a tots els llocs.