ser com el fill de Roc, ni fel, ni vinagre ni arrop

S’usa per a expressar la idea que algú té poc caràcter, poca personalitat.