ser com a oques

S’usa per a expressar la idea que determinades persones es poden sotmetre fàcilment.

En Tombatossals, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:   

–¡A ells, que són com a oques! –esperonava l’almirall enardit, frenètic i entusiasmat.