ser com a cigales

S’usa per a expressar la idea que determinades persones són fàcils de manejar i que es pot aconseguir sense cap dificultat que es someten dòcilment a la voluntat d’altres persones i les imiten de manera servil.

En El duc de Calàbria i la seua cort, de Francesc Almela i Vives, podem llegir:

–Totes les zeloses són com a cigales, que, en cantar una, responen moltes.