sentir-se com un animal ferit

S’usa per a expressar la idea que algú es sent humiliat i amb desig de venjança.

En la novel·la La mel i la fel, de Carme Miquel, trobem:

No, no passarà i no dirà a ningú que aquella xica, quan el veu, li fuig cametes em valguen, que ha dit als pares que abans de casar-se amb ell se n’anirà monja i que, segons li ha fet saber avui la Mora, n’estima un altre. No, no ho dirà. Se sent com un animal ferit, humiliat. Ell es fill i nét dels Montant, una de les famílies més benestants i influents de Caselles i no està acostumat a les contrarietats.