semblar-se com un ou a un altre ou

Dues coses o dues persones: ser iguals, ser idèntiques.

NOTA: Per a expressar la idea que dos sers humans, dos animals o dos objectes tenen les mateixes qualitats, la mateixa forma, el mateix aspecte, els valencians sempre diem “que es semblen”, no “que s’assemblen”. Per a aquest concepte, els valencians sempre hem emprat el verb semblar, mai assemblar. La variant formal assemblar és pròpia del català oriental.