seguidet seguidet com el ball del punxonet

Aquest modisme comparatiu, molt popular a Alcoi, s’usa per a expressar que alguna cosa es fa o s’ha de fer de manera continuada.

Fa referència al ball del punxonet, un ball folclòric propi de Tortosa, en el qual tant la música com els moviments dels balladors es repetixen contínuament. És fàcil que eixe ball també es ballara antigament a Alcoi.