segar com un moro / segar com a moros

Segar durament, amb molt d’esforç.

En la rondalla Nabet, d’Enric Valor, podem llegir:

Quan vingué l’arreplega de l’oliva, després d’haver segat com a moros i d’haver pegat milers de canyades per dalt dels ametlers i d’haver-se ajupit dies i dies ensacant garrofes, el matrimoni no podien més.