sedós com el llom d’un gat

Molt suau.

En la novel·la Nit de foc, de Vicent Marqués, trobem:

I el seu registre de veu és encantadorament suau i vellutat, sedós com el llom d’un gat, per això la devien haver triat com a presentadora de la tele.

NOTA: És una llàstima que l’autor no faça la concordança del participi passat amb el pronom acusatiu de tercera persona i, en lloc d’escriure “[…] la devien haver triat com a presentadora […]”, haguera escrit “[…] la devien haver triada com a presentadora […]”, que és com s’ha dit sempre en tots els parlars valencians.