sec com una salsitxa (o com una salxitxa) / secs com a salsitxes (o com a salxitxes)

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona: de caràcter aspre, eixut, malagradós.

Martí Domínguez i Romero, en la novel·la Les confidències del comte de Buffon, escriu:

De tota manera, haig de dir que la nostra amistat era molt superficial i que mai no vàrem arribar a intimar. La veritat és que era un home antipàtic, sec com una salsitxa, d’una eixutesa que es prolongava fins a la llengua, que emprava amb una avarícia desconcertant.