sec com una granera / secs com a graneres

Molt sec, tant en sentit real com en sentit figurat.

En Foc al gran recorregut, de Vicent Marçà, podem llegir:

Quina descripció podria fer-ne? No sabia si estava somniant. Era l’encarnació del vell nàufrag de L’illa del tresor. Canós, amb una barba que no era llarga, sinó eterna. Sec com una granera; la cara eixuta, d’on sobreeixien tan prominents pòmuls i celles que tot just hi havia espai per als ulls.