sec com una figa seca / secs com a figues seques

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona: de caràcter aspre, eixut, malagradós.

3) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

4) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: mort.

En Han donat solta als assassins, de Manuel Joan i Arinyó, podem llegir:

I llavors el matador l’estoquejà fins al mànec! El deixà sec com una figa seca, al pobre animaló, que caigué fulminat instantàniament! L’ovació i el voleiar al vent de mocadors blancs marcà tot un rècord en la història universal de la tauromàquia mundial.