sec com una espiga de dacsa (o com una espiga de panís) / secs com a espigues de dacsa (o com a espigues de panís)

Molt sec, tant en sentit real com en sentit figurat.

En el conte Carmeta l’enrabosada, de Roger Pons, podem llegir:

Seria cap al migdia i jo volia eixir a beure, perquè tenia la gola seca com una espiga de dacsa.