sec com una canya / secs com a canyes

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

En la novel·la La mirada de Rebeca, de Vicent Pallarés, trobem:

Me la vaig quedar mirant. En efecte, els hàbits vegetarians havien obrat en ella uns resultats més que evidents: estava seca com una canya.