sec com un tostó / secs com a tostons

Molt sec, tant en sentit real com en sentit figurat.

NOTA: Rep el nom de tostó el gra de dacsa sec i fregit però no esclatat. En valencià rep també altres denominacions, com ara les següents: agüelo, clotxó, frare, gallòfol, mufló i quico.