sec com un capellà / secs com a capellans

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.

En la novel·la Escacs de mort, d’Eduard Mira, trobem:

–Un raig d’almoines m’ha costat –aclaria amanyagant-se el budellam–. No em voldries sec com un clau o com un capellanet?

El DNV ens diu que la paraula capellà significa ‘abadeget sec’ i en l’entrada abadeget diu: “Peix (Micromesistius poutassou) de cos allargat i no molt gran, amb tres aletes dorsals i dos aletes anals, de color gris blavós el dors i blanc els flancs i el ventre”. En l’entrada bacallaret posa exactament la mateixa definició. Entenc que bacallaret hauria de ser l’entrada principal i l’única que hauria de tindre la definició. Abadeget hauria de remetre a bacallaret. Les entrades lluça, llúcera, maire i tabanc remeten a abadeget, bacallaret. Haurien de remetre només a bacallaret. Aquest peix també té les denominacions maira, mare de lluç i peix rei que no recull el DNV.