sec com un buscall / secs com a buscalls

1) En sentit real: molt sec.

2) En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.