sec com un aiguardent de prunes

Molt sec, molt eixut, tant en sentit real com en sentit figurat.

En la novel·la El tatuatge dels apàtrides, de Josep Palomero, trobem:

A ella ja l’han donada per perduda, però el Kronprinz és el centre de totes les crítiques –ratificà l’assidu client de l’Hotel Imperial, sec com un aiguardent de prunes.