sec com l’esca

Molt sec, tant en sentit real com en sentit figurat.