saltar com una pólvora

Reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment. Reaccionar amb la celeritat amb què es crema la pólvora.

En la novel·la Enllà de l’horitzó, d’Enric Valor, podem llegir:

Molt minso, va entrar al despatx de l’alcalde. I quasi abans que el jutge li preguntàs res, el mestret va saltar com una pólvora. “Jo no en sé res; em va fer mal el sopar i no vaig eixir de casa”.