saltar com una llagosta / saltar com a llagostes

1) En sentit real: saltar, fer salts.

2) En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment.

NOTA: Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega saltar com una llagosta.