saber més que l’oli de tenda

S’aplica a les persones que la saben llarga, que són malfiades, que no és possible enganyar-les.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada saber, trobem:

Saber més que l’oli ranci, o saber més que l’oli de basses, o saber més que l’oli de tenda, o saber més que Lepe, o saber del llim de les olles, o saber molta lletra menuda: saber molt i de moltes coses, esser molt savi.

NOTA 1: Aquest modisme comparatiu és un joc de paraules humorístic entre dues accepcions del verb saber: ‘tindre coneixement d’alguna cosa’ i ‘tindre (alguna cosa) un sabor determinat’.

NOTA 2: En aquest modisme comparatiu, la paraula tenda significa ‘taverna’, és a dir ‘establiment on es ven vi a la menuda i on també servixen altres begudes alcohòliques’. Aquesta accepció de la paraula tenda era habitual en els parlars valencians en el segle XIX.

NOTA 3: El modisme comparatiu saber més que l’oli de tenda l’he trobat en el DNV amb la definició ‘ser astut, perspicaç’, en el Diccionari català-valencià-balear amb la definició ‘saber molt i de moltes coses, esser molt savi’ i en el Diccionari general de la llengua valenciana de la RACV amb la definició ‘saber molt, ser molt sabut, generalment per experiència acumulada’. El DIEC2 no arreplega aquest modisme.