saber més que les rates (o els ratolins) d’església

S’aplica a les persones que la saben llarga, que són malfiades, que no és possible enganyar-les.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

Com saben més que les rates d’església, associen allò que els has dit abans sobre el profit del fem per als bancals amb la pudor que fa l’aigua del riu.

NOTA: El modisme comparatiu saber més que les rates d’església l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.