saber més que la morca

S’aplica a les persones que la saben llarga, que són malfiades, que no és possible enganyar-les.

NOTA 1: Aquest modisme comparatiu és un joc de paraules humorístic entre dues accepcions del verb saber: ‘tindre coneixement d’alguna cosa’ i ‘tindre (alguna cosa) un sabor determinat’.

NOTA 2: La morca és el solatge de l’oli i té un sabor molt fort i desagradable.