saber més que el dimoni

S’aplica a les persones que la saben llarga, que són malfiades, que no és possible enganyar-les.

Es suposa que el dimoni se les saps totes. Tenim també la dita el dimoni sap més per vell que per dimoni.