saber menys que una panolla (o que una panolla de dacsa)

Saber molt poques coses, ser molt ignorant.

NOTA: El modisme comparatiu saber menys que una panolla l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada panolla del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1133), posa un exemple de la revista Pensat i fet i fa el comentari següent:

La panolla, com altres vegetals, aplicats metafòricament a persones, representen la ximpleria, la manca d’enteniment; probablement, en relació amb el seu caràcter rústic, amb les consideracions de baixa estima o de poca substància del vegetal, i per la seua manca de cervell.